КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Склад приймальної комісії 2023:

1. Шетеля Н.І. – голова приймальної комісії, ректор

2. Агій Я.Ю. – заступник голови приймальної комісії, проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційного-методичного забезпечення освітнього та наукового процесів

3. Апшай Ф.В. – член приймальної комісії, перший проректор

4. Телеп О.А. – член приймальної комісії, проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу

5. Змикало О.І. – відповідальний секретар приймальної комісії, викладач

6. Гомоляк М.М. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, голова циклової комісії інформаційної, бібліотечної та архівної справи

7. Хомин Ю.Л. – уповноважена особа приймальної комісії з питань ЄДЕБО

8. Апшай М.В. – член приймальної комісії, завідувач кафедри соціокультурної діяльності

9. Гаснюк В.В.  – член приймальної комісії, в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва

10. Кравчук О.Г. – член приймальної комісії, в.о. завідувача кафедри мистецьких дисциплін

11. Крулько Л.В. – член приймальної комісії, завідувач відділення фахової передвищої освіти

12. Митровка Я.Ю. – член приймальної комісії, завідувач навчального відділу

13. Фанта С.В. – член приймальної комісії, голова студентської ради

14. Дунь І.І. – член приймальної комісії, юристконсульт