КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Освітні програми

Одним з ключових  елементів системи забезпечення якості освітньої діяльності в будь-якому закладі вищої освіти є моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, мета яких полягає  у визначенні того, чи є призначення кредитів, означені результати навчання та розраховане навчальне навантаження досяжними, реалістичними та адекватними, а також у  вдосконаленні освітньої програми.

Для Академії є вкрай важливою думка зовнішніх стейкхолдерів щодо якості освітніх програм, адже наша ціль - це підготовка висококваліфікованих, адаптованих до сучасних умов фахівців, що неможливо здійснити без врахування думки працедавців та інших стейкхолдерів. Тому просимо  надсилати свої пропозиції змін до  освітніх програм з метою їх вдосконалення на поштову скриньку Комісії з менеджменту якості освіти та моніторингу освітньої діяльності Академії - [email protected].