КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місія Академії – служіння українському суспільству шляхом підтримання високих стандартів підготовки професійних кадрів галузі культури і мистецтв, їх особистісному розвитку шляхом формування загальнолюдських цінностей, громадянської відповідальності, національної ідентичності та толерантності, що відповідає суспільним, економічним і культурним потребам України та міжнародного співтовариства; сприяння академічній свободі задля розкриття потенціалу пізнавально-освітнього процесу  для педагогічних та  науково-педагогічних працівників, для всіх учасників освітнього процесу сфери культури і мистецтва та проведення наукових досліджень з метою створення інноваційного освітньо-творчого простору національної культури.

Візія Академії – освітньо-науково-культурний центр професійної, мистецько-творчої і медіакультурної освіти, наукових досліджень, який здійснює генерування та поширення нових знань для забезпечення вагомого внеску у суспільний розвиток через освіту.

Базові цінності Академії:

 • гуманізм;
 • творчість;
 • розвиток творчої особистості;
 • індивідуальний підхід;
 • демократизм;
 • самореалізація;
 • академічна свобода;
 • академічна доброчесність;
 • академічна культура;
 • партнерство;
 • відкритість;
 • дуальність;
 • інноваційність;
 • якість.